سلام ، به وب سایت شرکت جهد لوله خراسان خوش آمدید.

آزمایشگاه آکرودیته لوله پلی اتیلن

آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت جهد لوله خراسان ، با هدف ایجاد مرکز تخصصی جهت ارائه خدمات آزمون روی لوله‌ها و اتصالات پلی اتیلنی مطابق با استاندارد های مــلی و بین المللی تشکیل شده است. این آزمایشگاه با تلاش در پویایی و حفظ و بهبود اثربخشی فعالیت‌ها، بهبود مستمر و کسب رضایتمندی مشتری، خدمات خود را مطابق با استاندارد بین المللی ارائه می‌نماید.

اهداف اصلی استقرار و پایداری این نظام عبارتند از :

  • افزایش رضایتمندی مشتریان از طریق بهبود کمی، کیفی و سرعت ارائه خدمات
  • رعایت قوانین و استاندارد های ملی و بین المللی در آزمایشگاه
  • بکارگیری افراد توانمند و صلاحیت دار در آزمایشگاه جهت اطمینان از انجام صحیح و سریع فعالیت‌های مرتبط با آزمون
  • ارتقاء سطح مهارت و کارایی کارکنان از طریق آموزش های برنامه ریزی شده و پویا
  • رعایت ضوابط قانونی در حفظ اسرار و حقوق اختصاصی مشتریان
  • توسعه فعالیت های مرتبط با آزمون نمونه ها، از طریق مطالعه، خرید تجهیزات و کالیبراسیون
  • پیگیری به موقع و مناسب شکایات رسیده از سوی مشتریان
  • ایجاد ارتباط و همکاری با سازمان ها و مراکز مسؤل

اروپائی ها هم از جهدلوله خراسان میخرند

مدیریت آزمایشگاه خود را ملزم و متعهد می داند منابع و امکانات لازم را جهت تحقق اهداف و برآورده سازی الزامات استاندارد و بهبود مستمر فعالیت‌ها فراهم نماید و از مدیریت عامل سازمان انتظار دارد حمایت‌های همه جانبه خود را جهت تحقق این خط مشی، تحقق اهداف و اجرای دقیق و مؤثر سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه مبذول فرمایند. کلیه پرسنل متعهد هستند که خود را با سیستم کیفیت آزمایشگاه آشنا سازند و خود را ملزم به رعایت اصول آن می دانند. امید است با توکل به خداوند متعال و تعهد لازم بتوانیم گامی موثر در ارتقاء سطح کیفیت صنعت لوله های پلی اتیلن کشور عزیزمان برداریم.

هدف از تأسیس آزمایشگاه کنترل کیفیت انجام آزمون های مرتبط با مواد اولیه و لوله های پلی اتیلنی برای مشتریان داخلی و خارجی می باشد. لوازم و تجهیزات این آزمایشگاه و نیز روشهای اجرایی جهت برآورده سازی الزامات این استاندارد و استاندارد های ملی و بین المللی تهیه شده اند.

خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه آکرودیته لوله پلی اتیلن شرکت جهد لوله خراسان :

1 : آزمون نرخ جریان مذاب  (Melt Flow Rate)

2 : آزمون کرنش در شکست مطابق استاندارد ISO6259-1,3

3 : آزمون بازگشت طولی مطابق استاندارد ISO017614 ا (longitudinal Reversion)

4 : آزمون پخش و پراکنش دوده مطابق استاندارد   ISO18553

5 : آزمون فشار هیدروستاتیک مطابق استاندارد ISIRI12181-1,2 (دمای °80C°- 20C)

6 : آزمون تست ترکیدگی مطابق استاندارد ISIRI12181-1,2 ا (Burst)

7 : آزمون  پایداری حرارتی مطابق استاندارد ISIRI7186 ا (OIT)

 8 : آزمون دانسیته یا چگالی مطابق استاندارد INSO7090-1 ا (Density)

9 : آزمون تعیین استحکام کششی از یک اتصال جوشی لب به لب مطابق استاندارد INSO17304

10 : آزمون ابعادی مطابق استاندار INSO2412 ا (Dimension)

11 : آزمون درصد دوده مطابق استاندارد ISO 6964 ا (Carbon Black content)

12 : آزمون رشد ترک ناشی از تنشهای محیطی مطابق استاندارد ISIRI8988 ا (ESCR)

13 : میزان مواد فرار مطابق استاندارد EN12099 ا (VOLATILE CONTENT)

 

 | کلیه تست ها براساس استانداردهای به روز شده 2-14427 و 7607 و 6775  و IGS -MPL-014-01(03)EN1555 انجام می پذیرد. |